Show Menu

Close Menu

5th desember, 2017 | Maret Anne Sara

Kan staten pålegge en reineier å redusere flokken? Høyesterett skal avgjøre saken.

© 2024 Pile o´Sápmi