Show Menu

Close Menu

Pile o´Sápmi
Tromsø 23-28 Januar 2017

Bly Manifestasjoner – Galleri Snerk

Det offentlige Sápmi feirer 100 års jubileum for politisk organisering og rettighetsarbeid, mens reindriftsutøvere og den kjernesamiske næringen er nærmest rettsløse mot statlig politikk. Jovsset Ante Sara (24) sitter i rettssak mot staten i kamp for sine og for reindriftas rettigheter, mens Pile o´Sápmi følger opp med kunst for å belyse denne prinsipielle saken og status for samiske rettigheter i 2017.

Utstillingen «Bly manifestasjoner» handler om bly i form av skapelsesmateriale og bly i form av tyngden på budskapet. Utstillingen består av blyanttegninger og illustrerende samtidsmanifestasjoner fra forskjellige kunstnere, fra forskjellige tiår, fra forskjellige geografiske tilnærminger og ståsteder. Verkene er kuratert til utstillingen på bakgrunn av sin påfallende likhet i tematikk og uttrykk, til tross for at alle verkene er laget uavhengig av hverandre over
en periode på 40 år. Denne unike utstillingen tar for seg den overveldende kampen i Sápmi som ved denne utstillingen dokumenteres via illustrasjoner og sjelelige manifestasjoner fra 1970 til 2017.

Kunstnere: Arvid Sveen, Hans Normann Dahl, Maret Anne Sara, Hans Ragnar Mathisen og Anders Sunna. På Galleri Snerk 23.-27. januar kl. 12.00 – 18.00.  Åpning 23. januar kl. 18.00

© 2024 Pile o´Sápmi