Show Menu

Close Menu

Pile o´Sápmi
Tromsø 23-28 Januar 2017

Pile o´ Sápmi – Tittelverket av Máret Ánne Sara

Jeg lager installasjonen for å visualisere det dramatiske overgrepet som pågår, men blir slått av et iskaldt gufs. En urovekkende parallell dukker opp. En mørk koloniseringshistorie fra 1800-tallets Nord-Amerika. Jeg samler inn reinhoder mens det dukker opp bilder av bøffelhoder. Millioner av bøffelhoder, stablet opp til store troféfjell. Det blåser kaldt her i Sápmi, men jeg leser videre om bøflene. Om europeere som nærmest utryddet bøffelstammen på 50 millioner dyr. Gufset blir kaldere. Det var en bevisst strategi, beordret fra øverste styringshold. De, kolonistene, ville ha landet, Regina, som det skulle hete, men landet var befolket. Bøffelfolket sto i veien. Beordrelsen, strategien, var enkel men effektiv. Eliminer det folket lever av og folket vil forsvinne. Bøflene, bang! Pile o´bones. Jeg står her med mine reinskaller og fryser. Det er ingen hemmelighet at reindrifta kjemper en hard kamp for å beskytte reinbeiteland mot statens pågående industrisatsing. Jeg forsøker å knyte skjerfet tettere, men jeg vet at vi står i veien. De vil ha landet, Sápmi som vi kaller det.  Reinen som vi lever av, står stablet framfor meg. Staten er i gang med tvangsredusering av rein, med en reduksjonsmodell som struper rekruttering til framtidig reindrift. Det isende gufset er uunngåelig. Pile o´ Sápmi.

© 2024 Pile o´Sápmi