Show Menu

Close Menu

9th april, 2018 | Maret Anne Sara

Samle oss internasjonalt – mot nasjonen som sviktet

Saken har pågått internt over flere tiår. Overformynderi og trusler om tvangsslakting av reindriftssamenes flokker har blitt en realitet, og har nå også blitt prøvd gjennom det norske rettssystemet. Staten som lager reglene er den samme staten som opprettholder reglene. To rettsinstanser avla dom om alvorlige brudd på reindriftssamens menneskerettigheter og urfolksrettigheter, mens statens siste og høyeste rettsinstans, bortviste begge dommene og ga all rett til sin stat. Jovsset Ante Saras, reindriftas, reindriftsutøvernes og våre kollektive samiske eller urfolksrettigheter, har blitt prøvd – og avvist. Kan vi leve med at Norge juridisk avviser sine  forpliktelser om vår eksistens og våre rettigheter?

Tredje loddbok og 12 nye verk

Pile o´Sápmi har hittil loddet ut 2 loddbøker med over 20 kunstverk, og samlet inn i 115 000 kroner som uavkortet går til Jovsset Ante Saras rettslige prosess om vern av reinen og rettigheter mot statlig tvangsslakting og rettsovergrep. En sak som strekker seg ut til å gjelde Norges holdninger og forpliktelser overfor urfolks kultur og grunnleggende rettigheter. Kunstlotteriet er kunstnernes bidrag for at denne prinsipielle saken kan føres videre av en enkeltperson som alene tar kampen for oss alle. Etter at Norsk Høyesterett avla dommen som tilintetgjorde Jovsset Antes rettslige vern om egne og kulturelle rettigheter, har denne saken tegnet seg som enda mer prinsipiell. Et spørsmål om rettsstatens, Norges, holdninger og juridiske forpliktelser overfor sitt urfolk og deres rettighetsgrunnlag. Mens Jovsset Ante jobber med å få saken anket internasjonalt, er vi i gang med den tredje loddboka.  12 nye verk skal finne sin heldige nye eier. Ved å kjøpe lodd kan du sikre deg kunst for en slikk og ingenting, men viktigst av alt, du kan bidra til at Norge som ledende rettferdighets stat, må ta sitt ansvar for rettferdighet og rettigheter, også for urfolk.

Om Pile o´Sápmi

Verket Pile o´Sápmi ble første gang vist som en haug av nyslaktede reinsdyrshoder med et norsk flagg på toppen, og ble laget som et symbol og protest på det kunstneren Máret Ànne Sara betegner som et nasjonalt storpolitisk overgrep på både mennesker, næring, kultur og samiske rettigheter. Sara satte opp verket utenfor Indre Finnmark tingrett i februar 2016, hvor lillebror gikk til sak mot staten og pålegget om å slakte flokken ned til 75 rein. I retten hevder Sara at han ved den dette tvinges til konkurs og dermed vekk fra sitt tradisjonelle levesett, sin kultur og i siste instans sin og familiens nedarvede rettigheter. Verket med de 200 blodige hodene, satte saken på offentlig agenda og har siden det blitt omdiskutert og erkjent som høyst prinsipiell. Lillebror har vunnet to rettssaker med dommer som viser til statlig brudd på både internasjonale menneskerettigheter -og urfolksrettigheter og storesøster har reist sensasjonelle verk og kuratert kunstprosjekter som har skapt oppsikt og diskusjon både nasjonalt og internasjonalt. Installasjonen av 400 reinsdyrshoder, systematisert som et teppe som tegner opp det samiske flagget, ble heist opp på verdens største kunstutstilling Documenta 14 og deretter utenfor Stortinget, i det lillebror gikk til Norsk Høyesterett. Verket sto oppreist utenfor Stortinget parallelt med rettssaken 5 og 6 desember 2017, og dro presse fra hele verden i det Norsk Høyesterett dømte bort reindriftsutøverens rettigheter om egen eiendom, kultur og kulturelle rett. Pile o´Sápmi som kunstprosjekt setter nykolonisering i Norge på offentlig agenda, en viktig diskusjon om den pågående kolonisering som i dag utføres via lov, politikk og forvaltning i det vestlige demokratiets makt og myndighet. Norsk Høyesterett satte et mørkt punktum for saken i Norge i 2017 og landet fikk nok et svart kapittel i nasjonens historie om behandlingen av sitt urfolk og dets rettigheter.

Samlet for Sápmi

Pile o´Sápmi vil med denne eksepsjonelle kunstsamlingen hedre den enorme samiske kampviljen og den utrettelige styrken som menneskene i Sapmi viser til tross for enorme personlige belastninger. Kunsten i Pile o´Sapmi-lotteriet henter opp redsel, frykt og kamp helt fra 1852 til 2016, men først og fremst viser denne fantastiske kunstsamlingen solidariteten, engasjementet og styrken i Sapmi. Det samiske samfunnet har brutalt blitt ranet for både språk, verdighet, kultur og rettigheter. Mye har gått tapt, men vi nekter å tape. Fra er samisk virkelighetsperspektiv ser vi hvordan moderne overgrep foregår, der staten designer lover og systemer som splitter Sápmi og tvinger mennesker i utmattende, ensomme kamper. Vi vil samle og hedre vårt folk, slik vi nå samler kunsten.

–       Når nasjonen svikter oss på et så grunnleggende nivå, er vi offisielt alene og i kamp. Det er enormt viktig å stå sterkt og samlet, slik kunsten i dette tilfellet gjør. Jeg er kjempe glad for all den fantastiske kunsten vi med stolthet lodder bort til alle som elsker kunst eller som bare ønsker å samle seg rundt kampen for våre rettigheter. Jeg liker tanken på lotteriet som kunstnerisk konsept. Det er tilgjengelig for alle og alle har like stor sjanse til å lykkes. Det symboliserer like premisser og sosial rettferdighet i en sak hvor mangelen på dette nettopp er temaet, sier prosjektleder og kunstneren bak Pile o´Sápmi, Máret Ánne Sara.

Kjøp av lodd 

Loddkjøp kan gjøres digitalt:

Pris pr lodd: 100 kroner
Betales til loddkonto: 4750 45 08567
eller Vipps: 507150 
IBAN: NO6347504508567

Lodd noteres i loddboka etter at innbetaling er registrert i nettbank. Loddnummer kan ettersendes for de som ønsker det. Vinnerne trekkes når loddene selges ut.

Llikk her for mer informasjon om kunstlotteriet.

© 2024 Pile o´Sápmi