Show Menu

Close Menu

18th januar, 2017 | Maret Anne Sara

Reinen og makta. Og narren.

Pile o´Sapmis scenekunst program byr på stunt, refleksjon og en felles skapelse sammen med publikum. Vær forberedt på å møte en hvit rein som har gått seg vill i byen, noen narrer og selvsagt makten!

– Vi diskuterer et tungt tema og en alvorlig situasjon, så det er godt å kunne le og forundre oss innimellom, sier Maret Anne Sara som har invitert inn scenekunstnere til å bidra rundt diskusjoner og refleksjoner om rettighetskampen som nå utspiller seg mellom samisk reindrift og den Norske staten. Sara gleder seg ikke på vegne av lillebroren Jovsset Ante Sara (24) som igjen skal i rettsak mot staten i kamp om sine rettigheter, men hun gleder seg over kunsten og kunstnerne som bidrar til et bredt tankeverksted rundt situasjonen.

Geriljteater

I skrivende stund jobber trioen i teatergruppa med en scenekunstnerisk produksjon som snart skal spilles ut på gatene i Tromsø. Skuespillerne beskriver det som et tablå som kan skape assosiasjoner til maktmisforholdet i rettssaken og samfunnet forøvrig.

– Vi har lyst å bidra og bistå. Maktforholdet i denne saken er ikke greit, det er David mot Goliat, sier skuespillerne bak stuntteateret, Anja Saiva Bongo Bjørnstad, Anitta Suikkari og Inga Marja Sarre.

Det blir både kostymer, humor og alvor. Absolutt noe å få med seg, sier Maret Anne Sara, kunstner og kurator bak Pile o´Sapmi.

Den hvite reinen

Hva tenker man når man hører om denne saken og denne kampen for første gang? Den Tromsø-baserte kunstneren Viktor Pedersen er ikke samisk selv, men er invitert inn som blikket utenifra. Som de fleste i storsamfunnet, kjente han ikke til statens tvangsreduksjon av reindriftssamenes reinflokker. Han kjente heller ikke til rettssaken som Jovsset Ante Sara har reist mot staten i kampen for sine rettigheter. Pedersens innspill blir dermed et interessant bidrag også for det samiske samfunnet. Pedersen, som jobber med ulike medier som datagenererte bilder, performance, video, og lyd, lager en performance for å reflektere over saken i Tromsøs komplekse bymiljø.

– “Therianthrope” er en performance som utforsker nåtidens relasjon mellom åndeverden og det vestlige samfunnet. Den hvite reinen løper gjennom den materielle verdens porter, og oppdager at den har havnet i Tromsø sentrum. Med seg bærer den et budskap fra Saivo. Hva vil den hvite reinen fortelle oss? Og hvilke farer kan en hvit rein møte i byen?

SOS verksted

Forfatter Siri Broch Johansen kommer til Tromsø med et lite manuseksperiment over et stort tema. Johansen er kjent blant annet for sine bidrag til en rekke historiske verk om Sápmi, og skriver også dramatikk. I 2015 utgav hun en biografi om samepioneren Else Laula Renberg, som samlet samene til det store grenseoverskridende samepolitiske møtet i Tråante/Trondheim i 1917.

Johansen holder på med en master i scenetekst. Hun skriver om en stor, mektig stat som tilfeldigvis heter Sabmie. Denne staten har en en lang og ærerik historie og en urfolksgruppe som lever i sør. Arbeidet har den foreløpige tittelen ”SOS (Sabmie Ovtastuvvon Siiddat)”. Under Pile o’Sápmi inviterer hun til en workshop og et diskusjonsforum, hvor teksten, som handler om makt og avmakt, blir en inngang til å snakke om det som foregår i Sápmi i dag innenfor fiksjonens rammer.

– En viktig del av masterarbeidet er at den halvferdige teksten møter folk. Verkstedet blir et møte mellom dramatiker og publikum, og innspill derfra vil bakes inn i videre tekstarbeid, sier Johansen.

Pile o´Sapmi kunstarrangement arrangeres i Tromsø fra 23-28 januar. Følg Pile o´Sápmi på facebook for programoppdateringer og info.

© 2024 Pile o´Sápmi