Show Menu

Close Menu

Norsk lov i strid med internasjonale menneskerettigheter og urfolksrettigheter

Den unge samiske reindriftutøveren Jovsset Ante Sara har reist sak mot statens krav om tvangsregulering av hans reinflokk på bakgrunn av at kravet tvinger han til konkurs, og dermed også bort fra sin tradisjonelle kulturnæring og sitt levesett. Sara har vunnet saken i to rettssinstanser; Indre Finnmark Tingrett og Hålogaland Lagmannsrett. Dommene fastslår at Norske myndigheter ved nasjoalt lovverk, bryter samiske reindriftsutøveres private eiendomsvern som er beskyttet av intenasjoanle menneskerrettigheter, samt internasjoanle urfolksrettigheter om å uttøve egen kultur.

Konklusjonen fra Lagmannrett dommen:
http://www.pileosapmi.com/konklusjonen-lagmannrett-dommen/

Dommen fra Tingretten:
http://www.pileosapmi.com/dommen-fra-tingretten/

 

© 2024 Pile o´Sápmi