Show Menu

Close Menu

18th januar, 2017 | Maret Anne Sara

Fra fiskekvoter til reinkvoter

Pile o´Sapmi utvider filmprogrammet med 7 nye filmer i debatten rundt den pågående rettighetskampen mot statlig tvangsredusering av rein. Dokumentaren om statlig fiskeripolitikk er aktuell for en større diskusjon om reindrift i Norge, mener kunstneren Maret Anne Sara.

– Staten har endret lovverk og forvaltingssystemer til den grad at myndighetene nå kan tvangsslakte samenes private reinflokker og fylkesmannen kan bestemme antall rein for reindriftsutøvere. Med fiskeripolitikken i bakspeilet, snakker vi ikke egentlig nå om statsbestemte reinkvoter?, spør kunstner og prosjektleder Maret Anne Sara som har invitert inn dokumentaren ”Kasta på land” av Harry Johansen og Torill Olsen.

Dokumentaren handler om fiksekvotene som staten delte ut til store trålere på bekostning av de små. Den politiske taktikken hadde fatale konsekvenser for sjøsamene. Med noen pennestrøk avviste staten sjøsamenes historiske og juridiske rettigheter til fiske i havet utenfor Finnmark og svekket sjøsamisk kultur, næring og arverettigheter med et enstemmig Storting i ryggen. Staten er nå i gang med å gjennomføre et illevarslende likt system overfor reindrifta, den siste gjenlevende samiske kulturnæringen, bærebjelken i et levende samisk kultursamfunn.

-Den gangen kunne man kanskje argumentere med at fisken var en felles ressurs, men nå snakker vi om private reinflokker. Eier reindriftssamene lenger egen eiendom, formue og kultur, eller har staten tatt over samisk reindrift her in nord?

Nylanserte portretter og release

Pile o´Sapmi kan også skilte med lansering av splitter ny låt med medfølgende musikkvideo, og 5 nye kortfilmer som Office for Contemporary Art Norge (OCA) lanserer i Tromsø, 19 januar. Utover de nyinnhentede filmene, viser filmprogrammet både dokumentarer, kortfilmer og kunstfilm. Tematikken vil bevege seg fra storpolitikk til sjelelige portretteringer av mennesker som lever i kryssilden av politikk.

Aktuelle filmer:

Till en renskötare – Låtslipp og musikkvideo premiere av Elin Oskal & Bïerjen Maahke

Mer info kommer snart

Perspectives from the north – thinking at the edge of the world  av OCA

5 kortfilmer laget på bakrunn av et bredt tverrfaglig prosjekt av Office for Contemporary Art Norge (OCA). Filmene dokumenterer kunstnerisk og aktivist tenkning i Sápmi blant medlemmer av den legendariske samiske kunstnergruppen og dagens nye generasjoner. Filmene er produsert for OCA av Cultureshock Media og vil i løpet av 2017 bli vist på internasjonale filmfestivaler i de nordlige og sørlige halvkule.

Niillas Somby (8 min 34 sec)

Protester mot byggingen av en demning i Altaelva mellom 1978 og 1982, endret samisk politikk og kultur. For første gang entret muligheten for urfolks rettigheter nasjonal bevissthet. Niillas Somby var en av hoved demonstrantene og en nøkkelfigur i kampen om samiske rettigheter.

Keviselie (4 min 12 sec)

Keviselie er en kunstner og forfatter, og medlem av den tidligere Samiske kunstnergruppen. Hans detaljerte kart over Sapmi har spilt en viktig rolle i revitalisering av samisk kultur og språk.

Ánde Somby (4 min 50 sec)

Ánde Somby er en tradisjonell samisk joiker og en spesialist i urfolksrettigheter. Hans forskning omfatter den juridiske statusen til den samiske befolkningen i Norge og urfolks filosofi av rettferdighet.

Synnøve Persen (6 min 23 sec)

Synnøve Persen er en poet og billedkunstner og var en av grunnleggerne av den samiske kunstner gruppen 1978-1982, basert på en tidligere skolebygning i Máze. Gjennom sin kunst og aktivisme, spilte gruppen en nøkkelrolle i å øke profilen til samiske rettigheter og kultur.

Máret Ánne Sara (6 min 48 sec)

Den norske stat påtvinger reduksjon av rein i Finnmark til tross for motstand fra reineiere. Artist Máret Ánne Sara representerer en ny generasjon av samiske kunstnere som hevder samiske rettigher gjennom kunstnerisk praksis.

Kasta på land av Harry Johansen og Torill Olsen

I denne samfunnskritiske dokumentarfilmen viser filmskaperne Torill Olsen og Harry Johansen hvordan de store fiskebåtene har fått fiskekvoter og kontroll med fiskerinæringa på bekostning av fjordfiskerne. Kystfiskeutvalgets innstilling, «Retten til fiske i havet utenfor Finnmark» NOU 2008:5, skapte store forhåpninger hos fjordfiskerne i Finnmark da fiskeriminister Helga Pedersen fra Tana la frem utvalgets innstilling. Filmen har vært vist i NRK Brennpunkt, og skapte stor debatt i media. Filmen vant Samiske filmfestival pris i 2010 med begrunnelsen – «en sterkt bevegende og avslørende film om kampen for tilværelsen»

Jahki ii leat jagi viellja av Mai-Lis Eira

Filmskaperens kommentar:Vi følger hovedkarakteren gjennom en hel dag. Vi blir kjent med ham, og får et innblikk i hvordan det er å jobbe med reindrift i dag. Bakteppe for filmen er myndighetenes krav til reduksjon av reinflokkene. Min oppfatning er at reduksjonskravet kan også skape grobunn for familiekonflikter.

 

Bihttoš av Elle-Máijá Apiniskim Tailfeathers

En personlig fortelling om kjærlighet og rettighetskamp. Hva betyr rettighetskampen for de som kjemper for det, og hva er prisen? Filmskaper Elle-Máijá Apiniskim Tailfeathers forteller historien om sin mor og sin far som falt for hverandre og som mistet hverandre i sin hengivne kamp for urfolksrettigheter på to kontinenter.

Sámi bojá av Elle Sofe Henriksen

Filmskaperens kommentar: Jeg har laget filmen fordi jeg ville vise den tause mannens indre kamp. Karakteren Mikkel er det mange kaller en stereotypisk same, reindriftssamen. I filmen ser vi kontrasten på hvordan det ser ut utenfra, idyllisk og eksotisk, men fra innsiden føles det kaotisk og slitsomt. Med filmen vil jeg sette fokus på den enorme belastningen som mange unge reindriftsutøvere i dag utsettes for, og som oftest bærer dette alene. Hvor slitsomt og ødeleggende det føles for mange.

 

Guođohit / To herd av Elle Márjá Eira og Ken Are Bongo

Artistens og filmskaperens kommentar: «Jeg har laget en dokumentarisk musikkvideo om min egen familie. Jeg er meget bekymret for den yngre generasjonen i reindriften, og at den situasjonen som vi reindriftssamer befinner oss i dag kan prege oss sterkt i fremtiden. Tvangsslakting, kampen om beiteområder og den ufyselige måten vi blir behandlet på er skremmende».

Crime Scene av Matti Aikio

Filmskaperens kommentar: Jeg vil belyse et annet perspektiv i debatten om reindriftsutøvere og fredingen av rovdyr. Jeg vil ikke forkynne med denne filmen, men vise situasjonens virkelighet fra reineiernes perspektiv. Samer hater ikke rovdyr. Filosofien har alltid vært at alle har rett til sin del. Vi vil bare være i stand til å beskytte våre rein uten å havne i fengsel når ulven tar mer enn sin andel.

Badjealbmá čalmmiiguin av Aslak Pallto

Filmskaperens kommentar: Det virker å være mistillit mellom myndighetene og reindriftssamer om det som foregår i naturen. Det reindriftssamen ser, blir ikke trodd dersom det ikke dokumenteres med film. Sånn er det i dag. Reindriftssamenes hverdag er mangsidig, og noe som ikke mange har kunnskap om. Rovdyrstap er et stort problem, som ikke ser ut til kunne løses på Finsk side av Sápmi.

Gáddegánddat av Niillas somby

Dokumentaren av Sápmis velkjente rettighetsforkjemper forteller historien fra Tana. Hvordan en lovdefinisjon fra 1911 fratok den samiske befolkningen tradisjonelle rettigheter for laksefiske. Rettighetene er ikke gjenopprettet den dag i dag.

Filmene vil vises på Small Projects galleri. Følg Pile o´Sapmi for oppdateringer og info angående visningstider.

Andre Pile o´ Sapmi evnets i Tromsø:

Bly manifestasjoner 

Pile o´Sápmi – Hjertet i hjemmet 

Sunna&Zina – Pile o´Sapmi 

Trekning- Pile o´Sapmi art lottery 

© 2024 Pile o´Sápmi